NV REWIN West-Brabant

Directeur

De heer Henk Rosman is benoemd tot nieuwe directeur van de regionale onwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant. Hij volgt de heer Paul Nijskens op, die vertrekt in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De algemene vergadering van aandeelhouders van REWIN, bestaande uit vertegenwoordigers van 19 gemeenten en RWB heeft de benoeming van de heer Rosman tot directeur REWIN vandaag officieel bekrachtigd.

De heer Rosman heeft een rijke ervaring in het stimuleren van economische ontwikkeling en was tot voor kort algemeen directeur Kamer van Koophandel Brabant. Hij heeft diverse functies vervuld binnen o.a. de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Economische zaken waar hij aanspreekpunt was voor Zuid-Nederland. De heer Rosman gaat zijn ervaring met de economische ontwikkeling in de Brainport regio Eindhoven inzetten om West-Brabant een flinke duw te geven.

De heer Rosman start per 1 maart 2015. Terug.