college van rijksadviseurs

rijksbouwmeester en collegeleden

De heer Francesco Veenstra, mevrouw Jannemarie de Jonge en de heer Wouter Veldhuis zijn benoemd tot lid van het College van Rijksadviseurs. De heer Veenstra wordt met ingang van 1 september 2021 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Mevrouw De Jonge en de heer Veldhuis worden Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en starten op 1 december 2020.

College van Rijksadviseurs
De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de voordracht van de heer Francesco Veenstra. Hij volgt de heer Floris Alkemade op, die tot 1 september 2021 Rijksbouwmeester blijft. De heer Veenstra blijft verbonden aan architectenbureau Vakwerk

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft landschapsarchitect mevrouw Jannemarie de Jonge en stedenbouwkundige en architect de heer Wouter Veldhuis benoemd tot Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving. Zij volgen de heer Berno Strootman en de heer Daan Zandbelt op, die sinds september 2016 de functies van Rijksadviseurs hebben vervuld.  Mevrouw De Jonge en de heer Veldhuis blijven eveneens verbonden aan hun bureaus (respectievelijk Wing en MUST). Zij zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Francesco Veenstra
De heer Veenstra is opgeleid aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en is sinds 2017 partner bij Vakwerk architecten in Delft. Daarvoor werkte hij 22 jaar bij Mecanoo, waar hij van 2007 tot 2017 mede-eigenaar was. In deze periode heeft hij aan veel maatschappelijke opdrachten gewerkt zoals de Library of Birmingham, Stadskantoor en stationshal Delft en cultuurcomplex Home in Manchester. De heer Veenstra heeft veel ervaring in projecten voor culturele organisaties, hoger onderwijs, commercieel vastgoed en infrastructuur. Hij combineert zijn werk als architect momenteel met het voorzitterschap van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Jannemarie de Jonge
Mevrouw De Jonge is landschapsarchitect en partner bij Wing, een adviesbureau dat met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt aan duurzaam gebruik en ontwikkeling van de ruimte. Daarvoor was zij werkzaam in diverse (management)functies, bij gemeentelijke en provinciale overheden en onderzoeksinstituut Alterra. Zij promoveerde onder de titel 'Landscape Architecture between Politics and Science' op het regionaal ontwerp en de 'ontwerpdialoog' als vorm van interactief ontwerpend onderzoek. Mevrouw De Jonge is ook lid van de Mijnraad, voorzitter van de selectiecommissie voor het jaarboek Stedenbouw en Landschapsarchitectuur en bestuurslid van de EFL-Stichting.

Wouter Veldhuis
De heer Veldhuis is stedenbouwkundige en architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving. Vanuit de vestigingen in Amsterdam en Köln wordt gewerkt aan stedelijke transformatie, strategieën voor stad en regio, cartografie en onafhankelijk onderzoek. Hij is ook lid van Stad-Forum, een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling. Van 2012 tot 2018 was de heer Veldhuis hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.