Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Raadsleden

De Ministerraad heeft de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. Rli is een nieuwe onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

De raad zal maatschappelijke vraagstukken behandelen van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. De raad is een samenvoeging van de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

De samenstelling van Rli is als volgt:

mr. Henry Meijdam (voorzitter)
De heer Meijdam wordt de eerste voorzitter van de Rli. Henry Meijdam is al jarenlang actief in het openbaar bestuur, hij is op dit moment onder andere voorzitter van de commissie OV Chipkaart. Henry Meijdam was de voorzitter van de VROM-raad.

Agnes van Ardenne-van der Hoeven
Mevrouw Van Ardenne is voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Eerder was zij onder andere staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Daarna werkte zij als Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie in Rome.

ir. Marjolein Demmers
Mevrouw Demmers is directeur Corporate Responsibility bij Royal HaskoningDHV en lid van de Algemene EnergieRaad (AER).

Eelco Dykstra
De heer Dykstra is consultant crisismanagement en Director International bij het International Katrina Project. Eerder was hij hoogleraar International Emergency Management (Washington D.C.).

Léon Frissen
De heer Frissen was gemeentesecretaris, directeur van het CDA-bureau Limburg, Kamerlid, burgemeester en Commissaris van de Koningin in Limburg. Hij vervult op dit moment verschillende bestuursfuncties.

ir. Jan Jaap de Graeff
De heer De Graeff is (scheidend) algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten en Kamerheer van Hare Majesteit de Koningin. Eerder was hij onder andere werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, VNO-NCW, de Unie van Waterschappen en was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland.

prof. dr. Pieter Hooimeijer
De heer Hooimeijer is hoogleraar sociologie en demografie aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in regionale aspecten van bevolkingsvraagstukken. Hij is onder andere lid van het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds en was voorzitter van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW.

prof. mr. Niels Koeman
De heer Koeman is staatsraad. Hij was als advocaat gespecialiseerd in milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht. Sinds 1984 is hij deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

ir. M. Marike van Lier Lels
Mevrouw Van Lier Lels bekleedde bestuursfuncties bij diverse bedrijven, onder andere de Schiphol Group. Nu is zij zelfstandig adviseur bij Lels & KO B.V., lid van de Raad van Commissarissen van vier bedrijven en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en Milieu.

prof. dr. ir. Gerrit Meester
De heer Meester, landbouweconoom, was werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Landbouw Economisch Instituut, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van het landbouwcomité van de OECD.

prof. dr. Wouter Vanstiphout
De heer Vanstiphout is mede-oprichter en maakt deel uit van het onderzoekscollectief Crimson Architectural Historians. Hij is gespecialiseerd in architectuur en ruimtelijke ordening. De heer Vanstiphout is hoogleraar ontwerp en politiek aan de TU Delft.

dr. Co Verdaas
De heer Verdaas, planoloog, is gedeputeerde ruimtelijke ordening en arbeidsmarktbeleid in Gelderland. Eerder werkte hij bij een woningcorporatie, bij de gemeente Zwolle en was hij als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder ruimtelijke ordening, grondbeleid en infrastructuur. Terug.