ROC Friese Poort

Voorzitter College van Bestuur

ROC Friese Poort heeft de heer Micha van Akkeren benoemd als voorzitter van het College van Bestuur. Met ingang van 1 januari 2016 treedt de heer Van Akkeren in dienst.
 
De heer Van Akkeren is thans werkzaam als secretaris-directeur bij Wetterskip Fryslân. Een ervaren bestuurder, die het onderwijs vanuit zijn huidige functie ook niet vreemd is en o.a. betrokken is bij de wateropleidingen in Nederland.

Met de benoeming van de heer Van Akkeren ontstaat per 1 januari 2016 een tweehoofdig College van Bestuur, dat naast de heer Van Akkeren gevormd wordt door Remco Meijerink. Met de beide benoemingen is gekozen voor twee ambitieuze bestuurders met een breed netwerk.
 
De Raad van Toezicht is van oordeel dat het nieuwe College van Bestuur in staat is de positieve uitstraling, alsmede de kwaliteit en financieel gezonde organisatie van ROC Friese Poort te handhaven en de instelling mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen in het MBO.
De beide heren volgen Sjouke Tuinier op, die per 1 januari a.s. met pensioen gaat. Terug.