ROC Leiden

Waarnemend lid college van bestuur

De raad van toezicht heeft met ingang van 28 januari 2015 mevrouw Lieteke van Vucht Tijssen benoemd tot waarnemend lid college van bestuur, dit in verband met de tijdelijke terugtreding van mevrouw Jenny Everts vanwege gezondheidsproblemen.

Mevrouw Van Vucht Tijssen heeft in haar loopbaan ruime ervaring opgedaan met het besturen van complexe non-profitorganisaties en het leiding geven aan verbeter- en veranderingsprocessen. Onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg vormen de rode draad in haar carrière.

Mevrouw Van Vucht Tijssen heeft bij diverse onderwijsinstellingen als collegelid de onderwijsportefeuille gehad, zoals bij de Universiteit Utrecht en de Haagse Hogeschool. Ook heeft ze betrekkingen gehad bij de ministeries OCW en SZW. In huidige en voormalige nevenfuncties is/was zij onder andere voorzitter raad van toezicht Universiteit voor Humanistiek, plv. voorzitter Onderwijsraad en lid van de raad van toezicht van ROC Midden Nederland en Hogeschool van Amsterdam. Terug.