ROC Mondriaan

lid raad van toezicht

ROC Mondriaan heeft Hanneke Reuling per 1 januari 2022 als nieuw lid raad van toezicht benoemd.

Hanneke Reuling heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in het beroepsonderwijs en is onlangs begonnen aan haar tweede termijn als bestuurder bij de Hogeschool van Amsterdam. Binnen de RvT zal zij zich bezig gaan houden met onderwijsinhoudelijke zaken en zal zij zitting nemen in de Onderwijscommissie.
 
Hanneke Reuling: “Naast verschillen tussen hbo en mbo zijn er vooral veel overeenkomsten. Mijn achtergrond in het hoger onderwijs, in het bijzonder ook mijn zicht op digitalisering, maakt dat ik de thema’s op de bestuurlijke agenda herken en daaraan vanuit mijn kennis en ervaring kan bijdragen.”