roc nijmegen

directeur planning & control

ROC Nijmegen heeft mevrouw Saskia Martens benoemd als nieuwe directeur Planning & Control.

Per 23 augustus start mevrouw Martens in haar nieuwe rol. Na het vertrek van de vorige directeur werden de directietaken tijdelijk waargenomen, nu is deze positie weer vast ingevuld.

Mevrouw Martens is nu nog Manager Decentrale Controllers bij de Technische Universiteit Eindhoven en zij heeft brede ervaring in het bedrijfsleven en onderwijs.

Met haar financiële achtergrond en eerdere ervaring in directie- en managementrollen draagt zij bij aan de organisatieontwikkelingen voor het verder toekomstbestendig maken van ROC Nijmegen.