ROC West-Brabant

Leden Raad van Toezicht

ROC West-Brabant benoemd per 1 januari 2017 drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht: mevrouw Saskia Boelema, mevrouw Mary Groenewoud en de heer Guy Buck. Als gevolg van de statutaire benoemingstermijn treden de heren Guus Verpaalen en Kees Daleboudt terug als leden van de Raad.

Mevrouw Boelema uit Breda was in de periode 2010-2014 wethouder van Onderwijs in de gemeente Breda en maakte in die periode al nauw kennis met ROC West-Brabant. Zij beschikt over veel bestuurservaring bij maatschappelijke organisaties in bijvoorbeeld kinderopvang, hulpverlening en jeugdgezondheidszorg. Momenteel is zij onder andere programmadirecteur jeugd bij Actiz, branchevereniging voor zorgondernemers. Mevrouw Boelema is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

Mevrouw Groenewoud uit Bilthoven is lid Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis met - naast de verantwoordelijkheid voor een aantal zorgsectoren - onder andere de portefeuilles Personeel & Organisatie, Marketing en Communicatie, Procesverbetering en Innovatie en Facilities. Eerder bekleedde zij diverse directiefuncties bij onder andere Achmea.

De heer Buck uit Oosterhout is voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels in de regio Rotterdam en Drechtsteden. Hij beschikt over brede bestuurlijke ervaring in de zorgsector (ouderenzorg, thuiszorg) en over brede toezichthoudende ervaring. Verder vervulde hij diverse directeursfuncties bij onder meer gemeente Westland en GGD en diverse managementfuncties bij de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en ministerie van VROM. Terug.