ROC West-Brabant

Lid Raad van Bestuur

De heer Rob Neutelings is benoemd tot lid Raad van Bestuur van ROC West-Brabant. Per 1 september 2015 zal de heer Neutelings aantreden. Met zijn komst wordt de Raad van Bestuur uitgebreid van twee naar drie leden.

De heer Neutelings is momenteel werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) als Interimdirecteur van de dienst IT. Deze dienst is verantwoordelijk voor de ICT-ondersteuning van onderwijs-, onderzoeks- en bedrijfsprocessen. Tot 2015 was hij bij de VU Programmadirecteur Nieuwe Bedrijfsvoering. Een functie waarin hij verantwoordelijk was voor de verbetering en efficiencyverhoging van alle ondersteuningsprocessen waaronder Student- en Onderwijsondersteuning, Onderzoekondersteuning, Finance, HRM en IT. Eerder vervulde de heer Neutelings leidinggevende functies op het terrein van bedrijfsvoering bij de VU Amsterdam en de TU Delft. Bij die laatste Universiteit doceerde hij in de jaren ’90 Communicatiewetenschap. Hij was er ook twee jaar voorzitter van een facultaire ondernemingsraad.

De heer Neutelings beschikt over de nodige bestuurlijke ervaring. Zo is hij sinds juni 2014 Lid van de Raad van Toezicht van ROC Leiden. Verder is hij commissaris bij het Woningbedrijf Velsen. Daarvoor vervulde hij verschillende bestuursfuncties waaronder die van bestuurslid en vicevoorzitter van de AVRO. Terug.