ROC Midden Nederland

Voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van het ROC Midden Nederland heeft de heer Paul van Maanen benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Hij start per 1 september in zijn nieuwe functie.
 
De heer Van Maanen heeft een uitgesproken onderwijsprofiel door zijn ruime bestuurlijke en eindverantwoordelijke ervaring in het onderwijs. Sinds 2006 is hij voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden. Daarvoor was hij een aantal jaren werkzaam op topposities bij het ministerie van OCW. Tijdens zijn periode als plaatsvervangend secretaris-generaal en directeur Beroeps- en Volwasseneneducatie ontwikkelde hij grote betrokkenheid bij het mbo.
 
De heer Van Maanen heeft een groot relatienetwerk zowel binnen de top van de rijksoverheid als in de regio. Hij heeft een aantal nevenfuncties op het terrein van (gehandicapten-)zorg en onderwijs. Zo is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Openbare ScholenGroep Schoonoord en van ROC van Amsterdam. Daardoor is hij zeer goed op de hoogte van de actualiteit en de ontwikkelingen binnen het BVE-veld. Terug.