ROC Midden Nederland

Voorzitter en leden Raad van Toezicht

ROC Midden Nederland heeft drie nieuwe toezichthouders benoemd. De heer Jasper Tuytel neemt de voorzittershamer ter hand, mevrouw Corrie Noom en de heer Henk Maas nemen zitting als lid in de Raad van Toezicht.
 
De heer Tuytel was de afgelopen vijftien jaar voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, onlangs is hij benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de NVAO.
 
Mevrouw Noom is een ervaren bestuurder, zij was acht jaar lang wethouder onderwijs in de gemeente Zaanstad.
 
De heer Maas is oprichter en thans adviseur van EMC Performance, een organisatie gespecialiseerd in de ontwikkeling en uitvoering van maatwerk bedrijfsopleidingen. Terug.