Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Algemeen Directeur en Directeur Beleid

Het algemeen bestuur van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft de heer André Timmermans en de heer Gerrit Veneboer benoemd als respectievelijk algemeen directeur en directeur beleid.
 
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is een nieuwe organisatie die per 1 augustus 2015 van start gaat.
 
De nieuwe directeuren gaan per 1 januari 2015 aan de slag. De huidige directeur van SBB de heer Ben Rijgersberg treedt per die datum terug. Per 1 maart 2015 bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd.
 
De nieuwe tweehoofdige directie krijgt de dagelijkse leiding over de nieuwe werkorganisatie. In de eerste periode ligt de focus op het succesvol opbouwen van de nieuwe samenwerkingsorganisatie die per 1 augustus 2015 van start gaat. Vanaf deze datum zijn de wettelijke taken van de huidige 17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven overgedragen aan SBB.
 
De heer André Timmermans is op dit moment werkzaam als algemeen directeur van UWV WERKbedrijf. Hij is in zijn huidige functie resultaat- en budgetverantwoordelijk voor deze divisie en heeft ervaring met grote verandertrajecten.
 
De huidige functie van de heer Gerrit Veneboer is manager Beleid en Projecten en plaatsvervangend directeur bij SBB. Hij geeft leiding aan de afdelingen Beleid en Projecten, Communicatie, Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking en de Toetsingskamer.
 
Beide directeuren hebben in hun huidige en voorgaande functies ruime ervaring opgedaan met de
inhoudelijke, bestuurlijke en politieke context waarin SBB opereert. Terug.