Sevagram

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Liesbeth Brans is per januari 2018 benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht bij Sevagram, een organisatie voor ouderenzorg in Limburg. In de Raad zal zij de juridische portefeuille op zich nemen en lid worden van de auditcommissie.

Mevrouw Brans is advocaat en mediator bij Hendriks Reijntjes Advocaten & Mediators. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van het Elisabeth Strouven Fonds, een vermogensfonds voor hulp en bijstand voor organisaties en instellingen in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector in Maastricht en omstreken. Eerder was mevrouw Brans algemeen directeur van de provincie Limburg. Terug.