Sevagram

Lid Raad van Toezicht

De heer Pascal Wolters start per 1 februari 2017 als nieuw lid van de raad van toezicht bij Sevagram. De heer Wolters richt zich op het aandachtsgebied financiën en vastgoed en is tevens benoemd tot voorzitter van de auditcommissie.
 
Momenteel is de heer Wolters werkzaam als concerncontroller ad interim bij Reinier van Arkel, een gespecialiseerde aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening. Tevens is hij actief als lid van het bestuur van het pensioenfonds Zorg en Welzijn en als lid van de raad van toezicht van Stichting Mondriaan (geestelijke gezondheidszorg).
 
De heer Wolters is in zijn loopbaan accountant bij Deloitte geweest, later vervulde hij diverse functies bij het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs). Hierna is hij werkzaam geweest bij APG, de uitvoeringsinstantie van ABP. Terug.