sevagram

lid raad van toezicht

Met ingang van 1 januari 2021 treedt mevrouw Prof. dr. C.G. (Karin) Faber toe tot de Raad van Toezicht van Sevagram. Zij volgt de heer Prof. dr. G.I.J.M. (Ruud) Kempen op die vanwege gezondheidsredenen met ingang van 1 augustus jl. zijn functie als toezichthouder heeft neergelegd. Karin Faber zal naast lid van de Raad van Toezicht tevens de rol van voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit &Veiligheid op zich nemen.

Na haar eindexamen aan het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, studeerde Karin Faber medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2019 is zij Medical Director bij Maastricht UMC+. Zij is sinds 1993 verbonden aan het Maastricht UMC+ en sinds 2014 hoogleraar Neuromusculaire aandoeningen.

Naast haar werk bij het Maastricht UMC+ is Karin momenteel lid van de Raad van Toezicht van Adelante.

De Raad van Toezicht van Sevagram is bijzonder verheugd over haar benoeming en over de kennis en expertise die zij voor onze organisatie mee brengt.