Siza

Twee leden raad van toezicht

Met ingang van 1 september 2021 worden Gertrude van den Brink, bestuurder en adviseur in de zorg, en Tanja Enninga, organisatieadviseur, senior onderzoeker en toezichthouder, benoemd als leden van de raad van toezicht.

Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Zij volgen hiermee onze huidige leden raad van toezicht, Annemiek Nelis en Yolande Witman, op in verband met het verstrijken van hun zittingsperiode.
 
Tanja Enninga is op voordracht van de ondernemingsraad benoemd, Gertrude van den Brink is benoemd op voordracht van de cliëntenraad.