Sociaal Werk Nederland

Bestuursvoorzitter

De Algemene Ledenvergadering van Sociaal Werk Nederland heeft de heer Eric van der Burg verkozen tot bestuursvoorzitter. De branchevereniging ziet in hem een bruggenbouwer met een breed landelijk netwerk en veel energie, die overtuigend de impact van het sociaal werk over het voetlicht kan brengen.

"Er zijn in ieder geval drie dingen waarvoor ik me hard wil maken," aldus de nieuwe voorzitter. "Allereerst het versterken van de positie van de leden van Sociaal Werk Nederland in gemeenten. En daaraan gekoppeld: met de leden nog duidelijker maken dat sociaal werkers voor bewoners veel ellende voorkómen. En dat is niet alleen prettig voor die mensen zélf, maar ook voor gemeenten en de samenleving als geheel die daardoor kosten besparen. En ten derde wil ik op landelijk niveau kijken hoe we samen met partners als Actiz, Divosa, LCR, Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland nog beter kunnen zorgen voor een sluitend aanbod voor cliënten en bewoners, en in het verlengde daarvan voor overheden."

Daarmee is de heer Van der Burg de juiste persoon op het juiste moment, verwacht de heer Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland. "Zijn ervaring in gemeenteland, in de zorg én met het ondernemerschap komt goed van pas voor onze branche die zich ook steeds nadrukkelijker op al die terreinen begeeft. En dat moet ook, want de inzet en impact van het sociaal werk zijn onmisbaar voor de samenleving." 

De heer Van der Burg was 32 jaar actief in de Amsterdamse politiek, onder meer als fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Van 2010 - 2018 was hij wethouder, met onder meer portefeuilles als Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Ouderen, Ruimtelijke Ordening en Organisatie en Integriteit.

Daarnaast heeft de heer Van der Burg momenteel uiteenlopende (bestuurs)functies. Zo is hij voorzitter van de Nederlandse Atletiekunie, de Floriade en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Aidsfonds. Hij brengt kennis mee vanuit zijn ervaringen als bestuurder in de ouderen- en gehandicaptenzorg en de sportwereld.