Sociale Verzekeringsbank

Directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen

De heer Bas van Delden is per 15 mei 2017 benoemd als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De heer Van Delden werkt al langere tijd in de wereld van de sociale zekerheid. Zo is hij sinds 2014 directeur Werk bij de Gemeente Amsterdam, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen van de gemeente Amsterdam. Ook is hij voorzitter van de Algemeen Directeuren Werk en Inkomen van de G4. Gezamenlijk zijn deze vier gemeenten bezig met een innovatietraject om de dienstverlening aan klanten zoals bijstandsgerechtigden, verder te verbeteren. Tegelijkertijd zetten ze gezamenlijk in op het effectiever en efficiënter organiseren van het werk voor de medewerkers. Eerder werkte de heer Van Delden als hoofd Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam en gaf hij bij de Regiopolitie Kennemerland leiding aan een team dat zich bezighield met de bestrijding van georganiseerde misdaad. Terug.