Sociale Verzekeringsbank

Directeur Strategie en Externe Betrekkingen

De heer Aat Bal is benoemd als nieuwe directeur van de directie Strategie en Externe Betrekkingen (SEB) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Op dit moment is de heer Bal plaatsvervangend directeur bij de directie Stelsel en Volksverzekeringen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De SVB is dus een goede bekende. De heer Bal heeft in totaal ruim vijf jaar bij het ministerie van SZW gewerkt. Daarvoor werkte hij onder andere bij de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Terug.