Sportbedrijf Rotterdam

Raad van Commissarissen

Het Rotterdams College van B&W heeft vijf personen benoemd als beoogd lid van de raad van commissarissen van Sportbedrijf Rotterdam. Rotterdam krijgt vanaf 1 januari 2018 haar eigen sportbedrijf, de nieuwe organisatie wordt verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de Rotterdamse gemeentelijke sportaccommodaties.
 
Ook de programmering van sportactiviteiten wordt bij het sportbedrijf belegd. De gemeente Rotterdam is 100 procent eigenaar van deze organisatie.
 
Het Sportbedrijf zal medio november 2017 formeel worden opgericht. In de tussentijd zullen de beoogd leden van de raad van commissarissen al actief te betrokken bij diverse aspecten. Daarbij gaat het onder meer om de voordracht van een directeur, de inrichting van het Sportbedrijf, de organisatie van de bedrijfsvoering en de af te sluiten overeenkomsten met de gemeente.
 
De vijf beoogde leden van de RvC van het Sportbedrijf zijn:
 
Roland Wondolleck (voorzitter)
De heer Wondolleck was van 1985 tot 2016 algemeen directeur van Rotterdam The Hague Airport en is momenteel adviseur raad van bestuur van de Schiphol Group. Hij heeft een sterk Rotterdams netwerk en is ruimschoots ervaren in het onderhouden van een politiek-bestuurlijke relatie met zowel de gemeente als het Rijk.
 
Rita van Driel
Mevrouw Van Driel is geboren en getogen in Rotterdam en begonnen als lerares op een basisschool in de Tarwewijk. Haar huidige functie is programmamanager bij NOC*NSF. Zij bekleedt diverse bestuurlijke functies, waaronder de toetsingscommissie Sportplusverenigingen (van Rotterdam Sportsupport), het Nederlands Para-olympisch Comité en het Internationaal Para-olympisch Comité.
 
Marcel Wintels
De heer Wintels is momenteel interim-directeur van De Baak (instituut voor leiderschapsontwikkeling) en was in het verleden (bestuurs-)voorzitter van diverse onderwijsinstellingen. Hij is onder meer voorzitter van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie, voorzitter van de raad van toezicht van het Kenniscentrum Sport, lid van de Internationale Wielerunie (UCI) en voorzitter van een hockeyvereniging.
 
Aruna Vermeulen
Mevrouw Vermeulen is Rotterdammer in hart en nieren en medeoprichter en algemeen directeur van het HipHopHuis in Rotterdam. Zij zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin alle Rotterdammers zich naar hartenlust kunnen bewegen en ontwikkelen en werkt actief aan de verbinding tussen cultuur en sport en bewegen.
 
Jos van der Vegt
De heer Van der Vegt is een bekend gezicht in de Rotterdamse sport- en Leisure sector en het bedrijfsleven. Hij was van 1991 tot 1996 algemeen directeur van Stadion Feijenoord. Daarna is hij 15 jaar werkzaam geweest als (algemeen) directeur van Ahoy. De heer Van der Vegt is nu president-commissaris/grootaandeelhouder van Ahoy.
 
Het nieuw op te richten Sportbedrijf omvat 201 accommodaties, waaronder gymzalen, sportcomplexen, schoolsportcomplexen, tennisparken, sporthallen en zwembaden. De 350 medewerkers van de gemeente die nu werkzaam zijn in de uitvoering, komen in dienst van het sportbedrijf. Het Sportbedrijf moet tevens nieuwe diensten en producten ontwikkelen die leiden tot meer sportdeelname van de Rotterdammers.

Het sportbedrijf past in de ambitie van de visie 'Sport beweegt Rotterdam' en de Sportnota 2017+ om meer Rotterdammers van alle leeftijden met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen. Met een zelfstandig sportbedrijf zorgt Rotterdam voor de nodige slagkracht en voor een organisatie die zich volledig kan richten op sport en de sportende Rotterdammer. Terug.