Stichting Studentenhuisvesting

Lid Raad van Commissarissen 

Mevrouw Anne-Jo Visser is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Studentenhuisvesting (SSH) Utrecht. Deze benoeming geschiedde op voordracht van huurdersorganisatie BoKS.

Mevrouw Visser is werkzaam bij Platform31, kennis van stad en regio, als interim-manager Experimenten en Programmaregisseur. Daarvoor was zij werkzaam bij Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, een van de fusie-organisaties van het huidige Platform31.

Na haar studies Planologie en Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht, was mevrouw Visser als onderzoeker werkzaam bij diverse gemeentes. Terug.