Stichting BOOR

Bestuurder

Mevrouw Renata Voss is voorgedragen aan de gemeenteraad van Rotterdam voor benoeming tot bestuurder bij stichting BOOR. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zijn er 78 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. 

Samen met de heer Huub van Blijswijk en mevrouw Anne de Visch Eybergen zal zij het college van bestuur vormen, met de sector primair onderwijs in haar portefeuille. Het gaat om een benoeming voor een periode van vier jaar.
 
Mevrouw Voss (54) is momenteel als griffier verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte van 1989 tot 2004 in verschillende functies bij het ministerie van OCW, onder meer als directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Van 2004 tot 2009 werkte zij als hoofdinspecteur bij de Onderwijsinspectie. Van 2009 tot medio 2015 was zij lid van het college van bestuur van het Albeda College in Rotterdam, verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs met specifiek aandacht voor onderwijsvernieuwing en innovatieve onderwijstrajecten.
 
Het bestuur is van mening dat in mevrouw Voss een kandidaat is gevonden die goed geworteld is in de stad Rotterdam, die de grootstedelijke context begrijpt en de weg weet in zowel primair, secundair als in het beroepsonderwijs.

Deze periode loopt ook de benoemingstermijn van zowel de heer Van Blijswijk als mevrouw De Visch Eybergen af. Beiden zijn voorgedragen aan de gemeenteraad voor herbenoeming voor een periode van vier jaar bij eindiging van hun huidige termijn. De gemeenteraad behandelt de voordrachten op donderdag 22 juni. Terug.