Stichting BOOR

Lid Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van stichting BOOR heeft de heer Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen voordragen aan de gemeenteraad van Rotterdam als lid van het algemeen bestuur per 22 februari 2018.

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zijn er 78 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.

De heer Wijbenga van Nieuwenhuizen is sinds 2011 voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Woonbron. Daarvoor bekleedde hij verschillende posities bij de politie. De heer Philip Geelkerken, voorzitter algemeen bestuur: “Hij heeft veel kennis van de stad Rotterdam, kent de grootstedelijke context en weet goed de weg in de wereld van huisvesting, maatschappelijk vastgoed en inkoop. Met zijn inhoudelijke en bestuurlijke ervaring en zijn kleurrijke persoonlijkheid is hij een aanwinst voor ons bestuur.”

De gemeenteraad beslist op 22 februari over de benoeming van de heer Wijbenga van Nieuwenhuizen, die duurt voor een periode van vier jaar. “Goed onderwijs is de motor van onze samenleving. Ik kan mij dan ook volmondig vinden in het motto van de strategische koers van BOOR: leerlingen van nu, burgers van morgen. Het is een prachtige verantwoordelijkheid om daar mijn kennis en ervaring voor in te zetten” aldus de heer Wijbenga van Nieuwenhuizen.

Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen zal zich specifiek bezighouden met vraagstukken rond huisvesting, inkoop en ICT. Terug.