Stichting BOOR

Lid College van Bestuur

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 28 november 2013 mevrouw Anne de Visch Eybergen benoemd tot lid college van bestuur van Stichting BOOR. Mevrouw De Visch Eybergen is belast met de portefeuille voortgezet onderwijs.
 
BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal zijn er 85 scholen,
waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven.
 
Mevrouw De Visch Eybergen heeft ervaring opgebouwd in de volle breedte van de onderwijsketen. De laatste jaren heeft ze als bestuurder in het complexe krachtenveld van grootstedelijke problematiek en gemeentelijke politiek geopereerd. Momenteel is zij bestuurder bij onderwijsstichting Amsterdam West Binnen de Ring. Eerder vervulde zij directiefuncties bij Esprit Scholen en het Regio College Zaandam. Mevrouw De Visch Eybergen is ook werkzaam geweest bij de Hogeschool Rotterdam en bij de Gemeente Amsterdam.
 
De heer Geelkerken, voorzitter van het algemeen bestuur van BOOR, is overtuigd van haar geschiktheid voor BOOR. "In de procedure hebben wij kennis gemaakt met een zeer alerte en analytisch scherpe bestuurder. Ze geeft haar mening genuanceerd en helder. Ze biedt mensen de ruimte, maar weet haar koers vast te houden.", aldus Geelkerken. Mevrouw De Visch Eybergen heeft jarenlange ervaring in diverse onderwijssectoren, waarvan de laatste vijftien jaar in een eindverantwoordelijke rol.
 
Ten behoeve van de selectie voor het lid van het college van bestuur is een benoemingsadviescommissie ingesteld, bestaande uit onder andere afgevaardigden uit het voortgezet onderwijs, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, college van bestuur en het algemeen bestuur. Er is gekeken naar bewezen eindverantwoordelijke ervaring in een gezaghebbende statuur op de portefeuille voortgezet onderwijs, aantoonbare affiniteit met het openbaar onderwijs en ervaring binnen grootstedelijke context. Ook is gekeken naar de mate van complementariteit van de leden van het college van bestuur.
 
De heer Geelkerken heeft er alle vertrouwen in dat haar kandidatuur een goede aanvulling is op het huidige college van bestuur. “Ze heeft een subtiele stijl van interveniëren in ogenschijnlijk complexe situaties. Ze is te typeren als een stressbestendige, diplomatieke, integere en gecommitteerde bestuurder met een grote betrokkenheid bij het openbaar onderwijs.
 
Per 1 februari 2014 zal Anne de Visch Eybergen in haar nieuwe functie starten. Het college van bestuur is dan samen met Huub van Blijswijk (voorzitter en portefeuille primair onderwijs) en Didier Dohmen (lid en portefeuille bedrijfsvoering en financiën) op volle sterkte. Terug.