Stichting BOOR

lid algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van BOOR heeft de heer Mohamed Acharki voorgedragen om benoemd te worden als lid met de portefeuille Huisvesting. De Rotterdamse gemeenteraad heeft met deze voordracht ingestemd, de heer Acharki is inmiddels tot het bestuur toegetreden.

De heer Acharki is bestuurder bij Zayaz, een woningcorporatie in ’s Hertogenbosch. Hij is lid van het algemeen bestuur van Aedes, branchevereniging voor woningcorporaties en lid van Lente, een regionaal samenwerkingsverband.

De heer Geelkerken, voorzitter van het algemeen bestuur van BOOR: “In Mohamed Acharki hebben we een kandidaat gevonden die grondige kennis heeft van vastgoed en gemeentelijke processen die te maken hebben met onderwijshuisvesting. Hij komt veel in Rotterdam en wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan de stad vanuit zijn achtergrond en ervaring.”

De heer Acharki volgt de heer Wijbenga op, die in februari 2018 toetrad tot het bestuur maar in juni 2018 afscheid nam vanwege zijn benoeming tot wethouder in het college van B&W van de gemeente Rotterdam. De heer Acharki neemt ook zijn plek over in de auditcommissie van het bestuur.