Stichting Carmelcollege

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Kitty Oirbons is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege. Haar eerste benoemingstermijn is op 1 november 2017 ingegaan. Met haar benoeming is de ‘kwaliteitszetel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad’ vervuld. 

Mevrouw Oirbons is lid College van Bestuur bij ROC Rijn IJssel. Haar aandachtsgebieden zijn onderwijs, kwaliteit en control, integrale strategie- en organisatieontwikkeling, onderwijsinnovatie en -logistiek, zorg/passend onderwijs. Daarnaast werkt zij aan een proefschrift met als onderwerp de rol van wetenschappelijke kennis over leren in het discours over onderwijsvernieuwingen in het mbo.

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op ruim 50 schoollocaties verzorgen zij praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. Terug.