Stichting Carmelcollege

Voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege heeft mevrouw Karin van Oort benoemd tot voorzitter College van Bestuur. De benoeming gaat in per 1 september 2017. Huidig bestuursvoorzitter Romain Rijk legt vanaf die datum zijn voorzitterschap neer vanwege het expireren van zijn laatste zittingstermijn.

Mevrouw Van Oort is sinds 2010 voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, een bestuur met 7 voortgezet onderwijs (VO) locaties en 17 scholen voor primair onderwijs. Hiervoor was zij werkzaam als rector, conrector en docent handvaardigheid bij diverse VO-scholen van verschillende signatuur. Mevrouw Van Oort heeft ruime ervaring opgedaan en resultaten bereikt op het gebied van onderwijs, organisatieontwikkeling en facilitair beleid. Daarnaast bekleedt zij diverse nevenfuncties.

Mevrouw Van Oort beschikt onder andere over een eerstegraads bevoegdheid kunstgeschiedenis en handvaardigheid die zij heeft behaald aan de Academie voor Beeldende Vorming. Verder is zij Master ‘Strategisch Management voor de non-profit’ en heeft ze een afgeronde TIAS-opleiding ‘Strategie, Innovatie en Governance’. Uit het selectieproces is het beeld naar voren gekomen van een krachtig bestuurder met een heldere visie en feilloze intuïtie, waardoor zij beschikt over een goed vermogen om aan te voelen wat er nodig is om een grote onderwijsorganisatie te besturen. Terug.