Stichting Espria

Lid Raad van Commissarissen

Op 1 januari is Heleen Post toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Espria. Kort geleden hebben Espria en Espria Ledenvereniging de afspraken over de samenwerking vernieuwd. Eén van die afspraken is de uitbreiding van de RvC naar zeven leden. Heleen Post is op voordracht van de Ledenvereniging benoemd. Heleen Post is algemeen directeur bij het KNGF, de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.