Stichting NOB

directeur-bestuurder

Mevrouw Linde van den Bosch wordt per 1 juni de nieuwe directeur-bestuurder van NOB, de netwerkorganisatie voor Nederlands onderwijs wereldwijd. Dat heeft de raad van toezicht onlangs besloten. Zij neemt het stokje over van de huidige interim-bestuurder en interim-directeur.
 
Mevrou Van den Bosch heeft ruim 30 jaar ervaring binnen het onderwijsveld en werkte de afgelopen zeven jaar als inspecteur Europese scholen bij de Inspectie van het Onderwijs. NOB is als organisatie geen onbekende voor haar. “Mijn eerste kennismaking van met NOB dateert uit de tijd dat ik als algemeen secretaris de Nederlandse Taalunie vertegenwoordigde. En de afgelopen jaren heb ik als inspecteur intensief contact gehad met het team Europese scholen van NOB”, aldus mevrouw Van den Bosch. “Met de ervaring en deskundigheid die ik in de loop der jaren heb opgedaan, hoop ik te kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van NOB. Zowel van de organisatie als van de werkterreinen. Het lijkt me een prachtige opgave om samen met het team verder vorm en inhoud te geven aan een koers voor de toekomst.”
 
Interim-bestuurder mevrouw Hanneke Teekens is verheugd met de keuze voor mevrouw Van den Bosch. “Ik denk dat zij de juiste persoon is om ervoor te zorgen dat NOB de komende jaren blijft doen waar de organisatie goed in is, zonder de noodzakelijke vernieuwing uit het oog te verliezen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij samen met het team de ambities van NOB kan waarmaken.”
 

Mevrouw Van den Bosch is sinds 1985 werkzaam in het onderwijsveld en begon haar loopbaan bij Cito, waar ze onder meer leidinggevende Primair en Voortgezet Onderwijs en coördinator Staatsexamens NT2 was. Van 2004 tot en met 2012 was ze algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, waar ze eerder al projectleider was. Sinds 2012 is ze werkzaam als inspecteur Europese scholen bij de Inspectie van het Onderwijs.