Stichting Sint Bavo

Bestuurder

De Stichting Sint Bavo heeft de heer Ronald de Groot benoemd tot nieuwe bestuurder.
 
De heer De Groot is momenteel clusterdirecteur bij Zaan Primair. Daarvoor vervulde hij eerder directiefuncties in het primair onderwijs, onder andere bij Stichting Wowon en Stichting Talent.
 
Na zijn opleiding aan de Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding, behaalde de heer De Groot zijn doctoraalbul Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 verdedigde hij zijn proefschrift “Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid” en behaalde daarmee zijn doctorstitel.
 
Tot de Stichting Sint Bavo horen tien basisscholen, een school voor Speciaal Basisonderwijs en een SO/VSO school voor zeer moeilijk lerende kinderen. De scholen staan in Haarlem en Spaarndam. Terug.