Stimulansz

Directeur-bestuurder

Mevrouw José Hendriksen wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Stimulansz. Zij volgt per 1 juli Gerrit Jan Schep op. Mevrouw Hendriksen was tot begin van dit jaar algemeen directeur van FNV Bondgenoten. Daarvoor werkte ze onder meer bij de gemeente Groningen en had ze tien jaar een eigen bedrijf. Stimulansz is een onafhankelijke dienstverlener op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en gezondheid. 
 
Mevrouw Hendriksen begon in 1988 haar eigen bedrijf Activity International. Tien jaar later verkocht zij het weer. In de tussenliggende periode groeide Activity International uit tot de grootste Nederlandse organisatie met uitwisselingsprogramma’s voor jongeren die willen werken en reizen in het buitenland. Na de verkoop van haar bedrijf in 1998 werkte mevrouw Hendriksen zeven jaar in verschillende functies bij de gemeente Groningen. Van 2007 tot 2015 was zij als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de werkorganisatie van FNV Bondgenoten.
 Terug.