SURF

Algemeen Directeur

De heer Erik Fledderus treedt op 20 mei 2015 aan als algemeen directeur van de coöperatie SURF. Hij gaat als voorzitter van de directieraad de vernieuwde SURF-organisatie aansturen, samen met de directeuren van de werkmaatschappijen Jan Bakker (SURFmarket), Erwin Bleumink (SURFnet) en Anwar Osseyran (SURFsara).

De heer Fledderus neemt de functie over van Kees Neggers, die de organisatie het afgelopen jaar door de herstructurering leidde. Fledderus gaat zich richten op de uitvoering van het SURF Meerjarenplan 2015-2018 en draagt zorg voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van het beleid en de strategie van SURF als geheel.

Tot 1 september werkte de heer Fledderus als algemeen directeur Informatiemaatschappij bij TNO, en sindsdien als principal scientist ICT. Als hoogleraar Wireless Communication is hij ook werkzaam bij de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft meer dan 20 jaar technisch-inhoudelijke en bestuurservaring in verschillende functies bij organisaties als de Universiteit Twente, KPN Research, TNO, het Kennisplatform EMV, CLICKNL, het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) en de Europese Commissie.

Sinds januari 2015 heeft SURF een nieuwe structuur, waarbij de directieraad de dagelijkse leiding in handen heeft onder toezicht van de raad van commissarissen. In de ledenraad zijn universiteiten, hogescholen, universitair medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen vertegenwoordigd. Door de herstructurering kan SURF beter inspelen op behoeften van eindgebruikers, het veranderde speelveld en de gewijzigde financieringsstromen, met behoud van de internationale voorloperspositie. Terug.