Thebe

Voorzitter raad van bestuur

Hans Huizer is benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van Thebe. Hiermee is de vacature die was ontstaan door de pensionering van bestuurder Luc Kenter, ingevuld.
 
Hans zal vanaf 14 maart 2022 samen met Agnes Klaren en Karin van Esch de raad van bestuur van Thebe vormen.
 
Hans heeft ruime bestuurlijke ervaring in de non-profit sector. Hij was de laatste vier jaar werkzaam in de VVT, als bestuursvoorzitter van Laurens. Voor die tijd was hij o.a. directeur van de P.I. Vught. Hans is blij met zijn benoeming: 
 
‘Thebe kent dezelfde doelgroepen en staat voor dezelfde grote uitdagingen als Laurens, de organisatie die ik nu 4 jaar bestuur, samen met mijn collega. Thebe ken ik als een mooie organisatie met een belangrijke maatschappelijke impact in Midden- en West-Brabant. Maatschappelijk van betekenis zijn is wat mij drijft als bestuurder. Ik woon al 36 jaar in Waalwijk, middenin in het werkgebied van Thebe dus. Ik ken vele verhalen van families waarvoor de professionals van Thebe het verschil maken of hebben gemaakt.’ De komende jaren staat de VVT voor grote maatschappelijke opgaven. Nederland vergrijst in hoog tempo, wat de vraag naar passende zorg en ondersteuning van Thebe enorm zal doen toenemen. Tegelijkertijd weten we dat de zorgbudgetten niet in die mate mee kunnen groeien. Thebe gaat de komende jaren dus belangrijke stappen zetten in de innovatie van het zorg- en behandelaanbod. Een belangrijke schakel hierin is netwerksamenwerking: zowel het goed inzetten van de persoonlijke netwerken rond mensen die zorg nodig hebben, als de keten van maatschappelijke en zorgorganisaties in het werkgebied.
 
Thebe gaat verder op weg door focus te leggen bij wijkverpleging, begeleiding en intramurale en specialistische zorg. De afgelopen jaren heeft Thebe hard gewerkt aan het vergroten van de eigen regie van haar cliënten. Thebe gaat uit van waardevolle zorg, afgestemd op wensen en behoeften van iedere unieke cliënt. Deze missie is onder woorden gebracht in de Bedoeling van Thebe.