Tilburg University

Decaan Tilburg School of Economics and Management

Het College van Bestuur van Tilburg University benoemt prof. dr. Marike Knoef tot decaan voor de Tilburg School of Economics and Management. Zij treedt in dienst op 1 februari 2023 en volgt interim-decaan prof. dr. Lex Meijdam op. Knoef is momenteel werkzaam als hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden. Ook is zij algemeen directeur van het wetenschappelijke pensioenkennisnetwerk Netspar en plaatsvervangend kroonlid van de SER.

Het College van Bestuur toont zich verheugd over de benoeming. Rector Magnificus Wim van de Donk: “Professor Marike Knoef is niet alleen een toonaangevend en creatief onderzoeker, maar ook iemand die het grote belang van op academisch onderzoek gebaseerd onderwijs zeer omarmt door zelf ook een inspirerende docent te zijn. Daarnaast heeft zij laten zien ook bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen en is ze het soort leider dat we zochten voor onze Tilburg School of Economics and Management. Zij is inspirerend en heeft ook een duidelijk engagement voor de betekenis en maatschappelijke doorwerking van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, hetgeen ze als academisch leider van Netspar duidelijk heeft laten zien. Het profiel dat we voor deze functie samen met de School hebben opgesteld, past haar uitstekend. We wensen haar erg veel succes in haar rol als de nieuwe decaan van TiSEM en zien uit naar de samenwerking.”

Marike Knoef: “Connected, curious, caring and courageous. Dat zijn kernwaarden van Tilburg University die mij na aan het hart liggen. Ik kijk er naar uit om als nieuwe decaan van TiSEM bij te dragen aan een toekomstbestendige faculteit midden in de samenleving. Daarbij hebben we elkaar nodig, want alleen samen kunnen we hoogstaand onderzoek en onderwijs verrichten, waarbij we verbinding maken met onderzoekers en studenten in Nederland en daarbuiten, andere disciplines en de praktijk.”

Marike Knoef (1983) is sinds 2018 hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de Universiteit Leiden. Marike studeerde Econometric Methods & Mathematical Economics (cum laude, 2006) in Tilburg en promoveerde hier in 2011 op Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health. In 2017 trad Marike Knoef toe tot de directie van pensioenkennisnetwerk Netspar en sinds september 2020 is zij algemeen directeur van Netspar. Zij was onder meer trekker van de onderzoekagenda 2019-2023 (Netspar Next) en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de versterking van de financiering van Netspar na 2023. Sinds juli 2021 bekleedt Marike de bijzondere leerstoel ‘Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen’ aan Tilburg University. Met deze leerstoel, gevestigd door Instituut Gak, draagt zij bij aan de toekomst van de pensioenvoorziening in Nederland, door meer inzicht in het economisch gedrag van individuen en huishoudens. Marike is ook plaatsvervangend Kroonlid van de SER.