Tilburg University

Lid Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur van Tilburg University maakt bekend dat prof. dr. ir. Wil van der Aalst is benoemd tot nieuw lid van het Stichtingsbestuur. De heer Van der Aalst is verbonden aan de TU/e als hoogleraar Computer Science en wetenschappelijk directeur van het Data Science Center Eindhoven. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de universiteit en functioneert als Raad van Toezicht.

De heer Van der Aalst is ook parttime verbonden aan de Queensland University of Technology en was tot voor kort wetenschappelijk directeur van het International Laboratory of Process-Aware Information Systems van het National Research University, Higher School of Economics in Moscow.
Internationaal wordt hij gezien als de expert op het gebied van Business Process Management en Process Mining. Hij is de meest geciteerde Europese informaticus (op basis van zijn H-index van 120 volgens Google Scholar). Ook heeft hij aan de wieg gestaan van belangrijke open-source initiatieven.

De heer Van der Aalst publiceerde meer dan 175 journal papers en 17 boeken (als auteur of redacteur). In 2012 ontving hij een eredoctoraat van Hasselt University. In 2013 kreeg hij de titel Distinguished University Professor van de TU/e en werd hij Honorary Guest Professor aan de Tsinghua Universiteit. In 2015 kreeg hij een ereprofessoraat aan de National Research University, Higher School of Economics in Moscow. Terug.