Tilburg University

Secretaris College van Bestuur

Mevrouw Abigail Vermeulen is per 1 september benoemd tot nieuwe secretaris van Tilburg University.

Momenteel is zij werkzaam als secretaris van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Mevrouw Vermeulen studeerde bestuurskunde aan de Universiteit van Twente, waar ze enkele jaren werkte als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Staat en Politiek. Daarna was ze werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Politie en bij het ministerie van Economische Zaken als beleidsmedewerker.

Van 2001 tot 2006 werkte mevrouw Vermeulen bij de gemeente Amsterdam als beleidsadviseur van de korpsbeheerder en secretaris van het regionaal college van de politieregio Amsterdam-Amstelland. In 2006 trad zij in dienst bij de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, waar ze belast is met het adviseren over beleidsontwikkeling en –uitvoering en organisatieontwikkeling, coördinatie en aansturing van strategische trajecten (ziekenhuisbrede reorganisatie, totstandkoming van meerjarenbeleidsplannen, strategische samenwerking in de regio). Tevens is zij gastdocent en verzorgt ze gastcolleges ‘Trends in ziekenhuiszorg’ in de tweejarige post-master opleiding Klinische Informatica voor technologie professionals in de zorg.

Mevrouw Vermeulen heeft een lange staat van dienst op bestuurlijk niveau en beschikt over ruime ervaring met bestuurlijke processen in een complexe omgeving met hoog opgeleide professionals. Het College van Bestuur van Tilburg University laat weten “verheugd te zijn dat Abigail Vermeulen de functie van secretaris gaat vervullen. Haar brede ervaring, visie en persoonlijkheid vormen een welkome aanvulling voor onze universiteit.’’ Mevrouw Vermeulen: "Ik zie er naar uit een bijdrage te mogen leveren aan het verder versterken van de verbinding tussen bestuur en de universiteit en tussen universiteit en omgeving.’’ Terug.