tilburg university

vice-rector magnificus

Het Stichtingsbestuur van Tilburg University heeft prof.dr.ir. mevrouw Jantine Schuit per 19 november benoemd tot lid college van bestuur tevens vice-rector magnificus van de universiteit. Dit is een nieuwe functie die is ingesteld na het samenvoegen van de rollen van voorzitter en rector van het college van bestuur. Mevrouw Schuit is sinds 2017 decaan van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en hoogleraar Health, Behavior en Society. In onderling collegiaal overleg binnen het college van bestuur worden de portefeuilles nader ingevuld.

Mevrouw Schuit was eerder hoofd van het centrum Voeding, Preventie en Zorg van het RIVM (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu). Daarnaast was zij als bijzonder hoogleraar Gezondheidsbevordering en Beleid verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ze diverse promovendi begeleidde en lesgaf aan master- en bachelorstudenten op gebied van de publieke gezondheid, preventie en gezondheidsbeleid. Een belangrijke drijfveer in haar werk is om via wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan goed onderbouwde beleidsmaatregelen en effectieve en doelmatige preventieve interventies.

Ze studeerde Gezondheidsvoorlichting, en Huishoud- en Consumentenwetenschappen in Wageningen. Van 1990 tot 1997 werkte zij als onderzoeker bij Wageningen Universiteit, waar ze promoveerde op onderzoek naar het effect van een bewegingsprogramma op risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij ouderen. Daarna was ze werkzaam bij verschillende onderzoekscentra van het RIVM, eerst als (senior-)onderzoeker en projectleider en in verschillende managementfuncties.

Mevrouw Schuit over haar nieuwe positie: “Ik heb in de afgelopen 3 jaar met heel veel plezier gewerkt bij de School of Social and Behavioral Sciences en heb als decaan bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van deze mooie en sterk groeiende faculteit. Deze ervaring en inzichten, als ook mijn interne en externe netwerk wil ik nu graag inzetten voor de hele universiteit en ik kijk er erg naar uit om dit te doen samen met mijn collega’s van het CvB en de decanen.”

De heer Hugo Reumkens, voorzitter Stichting Katholieke Universiteit Brabant: “De academische staat van dienst en het leiderschap van prof. dr. ir. J.A. Schuit en haar visie op het gehele spectrum van de sterke punten van en uitdagingen voor Tilburg University worden zeer gewaardeerd. De diversiteit binnen het nieuwe college van bestuur zal een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van zowel het college als de universiteit. Haar benoeming biedt een extra impuls voor de bestaande positieve ervaringen met universiteitsbrede samenwerking en een professionele en kwaliteitsgerichte aansturing van het strategische onderzoeks- en onderwijsbeleid van Tilburg University.”