Tilburg University

Decaan School of Social and Behavioral Sciences

Het college van bestuur van Tilburg University heeft prof. dr. ir. Jantine Schuit per 1 september benoemd tot decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB).
 
Mevrouw Schuit is thans hoofd van het centrum Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast is zij als bijzonder hoogleraar Gezondheidsbevordering en Beleid verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 
Mevrouw Schuit studeerde Gezondheidsvoorlichting, en Huishoud- en consumentenwetenschappen in Wageningen. Van 1990 tot 1997 werkte zij als onderzoeker bij Wageningen Universiteit, waar ze promoveerde op onderzoek naar het effect van een bewegingsprogramma op risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij ouderen. Sinds 1997 is ze werkzaam bij verschillende onderzoekscentra van het RIVM, eerst als (senior-)onderzoeker en projectleider en later in verschillende managementfuncties.

Centraal in Schuits werk staat het bevorderen van een gezonde leefstijl en zij richthaar onderzoek op de (kosten)effectiviteit van programma’s en beleidsmaatregelen die ongezond gedrag tegen gaan. Hierbij concentreert zij zich op interventies om de sociale en fysieke omgeving van mensen te verbeteren. Sinds 2007 bekleedt mevrouw Schuit de leerstoel Gezondheidsbevordering en Beleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Terug.