Tilburg University

Lid Stichtingsbestuur

Mevrouw Elies van Sliedregt is benoemd tot lid van het Stichtingsbestuur van Tilburg University. Dat heeft het College van Bestuur bekend gemaakt. Mevrouw Van Sliedregt is hoogleraar strafrecht, in het bijzonder internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit en voorheen decaan van de rechtenfaculteit.

Mevrouw Van Sliedregt is alumnus van Tilburg University. Zij doet onderzoek naar de beginselen van het strafrecht vanuit rechtsvergelijkend en internationaal perspectief, zoals de onschuldpresumptie, het schuldbeginsel en strafrechtelijke immuniteit. Mevrouw Van Sliedregt heeft in 2006 de hoogste wetenschappelijke onderscheiding op het terrein van het strafrecht, de Moddermanprijs, ontvangen. In 2008 kreeg ze de J.C. Ruigrokprijs voor haar proefschrift ‘The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law’. In 2004 ontving ze een Veni subsidie voor haar onderzoek getiteld ‘The presumption of Innocence in an Era of Terror’. In 2009 werd een Vidi beurs toegekend voor onderzoek naar harmonisatie van aansprakelijkheid in het internationale strafrecht.
 
Sinds 2007 werkt mevrouw Van Sliedregt als hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Voor die tijd werkte ze als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden en daarvoor als universitair docent aan de Universiteit Utrecht. In 2010  was ze visiting professional  bij het Internationale Strafhof (ICC). Voorts was ze als visiting scholar verbonden aan de Universiteiten van Cambridge, Oxford, Bologna, University of New South Wales (Sydney) en Monash University (Melbourne).
 
Ze is momenteel directeur van het Center for International Criminal Justice (CICJ) aan de VU, een interdisciplinair onderzoekscentrum op het terrein van internationale misdrijven. Per 1 januari 2016 is zij benoemd tot hoogleraar International and Comparative Criminal Justice bij de University of Leeds. Mevrouw Van Sliedregt zal voor één dag in de week aan de VU verbonden blijven. Terug.