Tolbrug Revalidatie

Medisch Directeur

Mevrouw Annette van Kuijk is benoemd tot medisch directeur van Tolbrug Revalidatie. Tolbrug is een instelling voor revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg in Brabant, gelieerd aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 
Mevrouw Van Kuijk werkte eerder acht jaar voor Tolbrug. Zij was kinderrevalidatiearts en medisch manager kinderrevalidatie. Daarna werkte zij als onderzoekster bij UMC Radboud en als revalidatiearts bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 
Momenteel is mevrouw Van Kuijk verbonden aan Libra Revalidatie, als medisch manager van Blixembosch Eindhoven. Zij start per augustus in haar nieuwe functie.
 
Als medisch directeur zet ze vooral in op samenwerking. Tolbrug maakt deel uit van de CVA-ketenzorg en het NAH netwerk. En samen met onder anderen speciaal onderwijs, MEE, GGZ, Herlaarhof, Visio, Kentalis, Cello, Kleur en Prismant geeft Tolbrug inhoud aan de ontwikkeling van een Observatie Diagnostiek Team aanvullend aan integrale vroeghulp. Tegelijkertijd wordt de verbinding met het Jeroen Bosch Ziekenhuis verder verstevigd. Terug.