Travers

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Mirjam Koster-Wentink is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Travers in Zwolle. Per 17 mei 2017 volgt zij mevrouw Marian Louppen op.
 
Mevrouw Koster-Wentink is sinds augustus 2015 werkzaam als directeur van de Academie Creatieve Technologie, academie van Saxion in Enschede en Deventer. Daarnaast is zij voorzitter van de Beleidsgroep Internationalisering, lid van het Domein Overleg  Techniek Saxion, voorzitter van diverse interne auditcommissies en maakt zij deel uit van Vertegenwoordiging Saxion i.h.k.v. verantwoording Reviewcommissie Van Vught.
 
Travers is een maatschappelijke onderneming voor kinderopvang, welzijnswerk en culturele activiteiten. Het werkgebied is geheel Noord Nederland.
Binnen de Raad van Toezicht van Travers zal mevrouw Koster-Wentink  tevens toetreden tot de nieuwe commissie Kwaliteit & Klant. Terug.