triade vitree

twee leden raad van toezicht

Mevrouw Monique Visser en mevrouw Heleen Jumelet treden met ingang van 1 mei resp. 1 juli 2021 toe tot de raad van toezicht van Triade Vitree. Hiermee is de raad van toezicht van zorgorganisatie Triade Vitree weer op sterkte.

Mevrouw Visser is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad en wordt tevens lid van de auditcommissie. Zij is registeraccountant en werkzaam als senior controller bij Hogeschool Windesheim.

Mevrouw Jumelet is vicevoorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zij is benoemd op een gezamenlijke bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad en de Pleegouderraad en zal de commissie kwaliteit en veiligheid gaan versterken.

Met de komst van de dames Visser en Jumelet en na vertrek van mevrouw Fennemiek Gommer (na voltooien van maximale zittingstermijn) bestaat de raad van toezicht uit zeven toezichthouders.

Triade Vitree biedt vanuit één organisatie ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in Flevoland en IJsselland.