Triade Vitree

Voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 maart 2024 is Erik Dannenberg benoemd tot voorzitter van de Raad van toezicht van Triade Vitree.

Erik Dannenberg heeft een ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie ‘Maatschappelijk werk’ heeft hij bijna 20 jaar gewerkt in de verslavingszorg en crisis/maatschappelijke opvang, in opeenvolgende rollen van stagiair tot directeur. Erik Dannenberg vervulde tal van bestuurs- en toezichthoudende functies, dikwijls als voorzitter. Zo was hij van 2005 tot 2014 wethouder in de gemeente Zwolle, met o.m. diverse portefeuilles in het sociaal domein.

Op dit moment is Erik Dannenberg voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, en lid van de Raad voor Volksgezondheidszorg en Samenleving, adviesorgaan voor regering en parlement.

Erik Dannenberg: ‘Mijn levensmotto is: ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen’. Dat sluit helemaal aan bij de missie van Triade Vitree: er samen voor zorgen dat cliënten zoveel mogelijk zelf vormgeven aan hun leven, uitgaande van hun eigen mogelijkheden en kracht. Graag zet ik in mijn nieuwe functie als voorzitter Raad van toezicht van Triade Vitree mijn kennis, (voorzitters-)ervaring en netwerken in voor een goede en bestendige toekomst van de zorg. Ik zie ernaar uit om medewerkers en cliënten van Triade Vitree te ontmoeten.”

De medezeggenschapsorganen waren betrokken bij de selectie en benoeming van Erik Dannenberg. Zij waren unaniem positief.