trimbos instituut

twee leden raad van toezicht

De raad van toezicht van het Trimbos-instituut heeft twee nieuwe leden benoemd: mevrouw Annette Fijn van Draat en mevrouw Karina Kuperus zijn toegetreden tot de raad.

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Trimbos richt zich op vijf kernthema's: alcohol, drugs, tabak, mentale gezondheid & preventie en zorg & participatie. Daarbij neemt het instituut het levensloopperspectief als uitgangspunt, elk van de genoemde thema's werkt men uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg. 


Annette Fijn van Draat

Mevrouw Annette Fijn van Draat bekleedt sinds 2016 verschillende toezichthoudende functies in de gezondheidszorg en het onderwijs; bij de KwadrantGroep en de Onderwijs Groep Amersfoort. Hierbij heeft ze naast de brede toezichthoudende rol specifiek aandacht voor de portefeuilles financiën, bedrijfsvoering, ICT, informatiemanagement en vastgoed. Annette is werkzaam als bestuurder van het Flevoziekenhuis te Almere. Haar affiniteit met onderzoek stamt uit haar professionele ervaring als manager bedrijfsvoering van het UMC Utrecht, waarbij ze een dominant wetenschappelijke divisie aanstuurde èn waar ze de rol had van directeur van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. In de jaren daarvoor bekleedde ze een managementfunctie bij het Diakonessenhuis Utrecht en een staffunctie bij het Amsterdam UMC. In het begin van haar loopbaan was ze werkzaam bij onder andere Nike Europe, Compendium Inkoopconsultants en ING.


Karina Kuperus

Mevrouw Karina Kuperus is partner bij KPMG Nederland binnen het adviesteam Strategie & Organisatie. Mevrouw Kuperus adviseert bedrijven over hun digitale strategie en transformatie. De afgelopen jaren was zij als “Head of Digital & Innovation” verantwoordelijk voor de digitale strategie van KPMG. Zij beschikt over expertise op het gebied van technologie, innovatie, platform businessmodellen, data-analyse en de wereld van startups en scale ups. Mevrouw Kuperus heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft aanvullend opleidingen gevolgd op het gebied van digitalisering aan Singularity University en aan Vlerick Business School.