Technische Universiteit Eindhoven

Secretaris van de Universiteit

Het College van Bestuur van de TU/e heeft dr. Nicole Ummelen benoemd tot secretaris van de universiteit. Daarmee krijgt de universiteit voor het eerst een vrouw op deze positie. Nicole Ummelen heeft brede management- en beleidservaring, met name binnen de universitaire wereld.

De afgelopen jaren heeft zij de functie van Beleidsdirecteur Academische Zaken vervuld bij de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor was zij Afdelingshoofd Studenten- en Docentenvoorzieningen bij de TU Delft en Opleidingsdirecteur van de faculteit Communicatie en Cultuur van de Universiteit van Tilburg. Nicole Ummelen startte haar loopbaan na haar promotie in Toegepaste Communicatiewetenschappen als Universitair Docent in de communicatie (Delft en Tilburg).  Terug.