Technische Universiteit Eindhoven

Secretaris College van Bestuur

De Technische Universiteit Eindhoven heeft mevrouw Susanne van Weelden benoemd tot secretaris van de universiteit. Zij maakt een overstap van de Universiteit Utrecht, waar ze op dit ogenblik directeur Interne Zaken is van Utrecht Life Sciences (ULS). Mevrouw Van Weelden start op 1 februari in Eindhoven. Zij volgt mevrouw Nicole Ummelen op, die benoemd is tot vicevoorzitter in het college van bestuur.
 
De nieuwe secretaris heeft een achtergrond in de biochemie en is gepromoveerd aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze heeft een uitgebreide academische achtergrond. Tot 2017 was mevrouw Van Weelden hoofd onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en daarvoor was ze zelf actief als beleidsmedewerker onderzoek aan de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Als programmamanager Chemische Wetenschappen was ze actief voor NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).
 
Op dit ogenblik is van mevrouw Weelden directeur Interne Zaken bij Utrecht Life Sciences. ULS richt zich op het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksorganisaties, bedrijven en instituten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid van mens en/of dier. Mevrouw Van Weelden is binnen ULS onder meer verantwoordelijk voor de bestuurlijke afstemming en strategieontwikkeling en implementatie.
 
Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat mevrouw Van Weelden zich verder sterk maken voor de implementatie van de dit jaar vastgestelde Strategie 2030 onder meer in de rol van Directeur Algemene Zaken. Mevrouw Van Weelden verheugt zich op haar nieuwe rol en haar komst naar Eindhoven. "Ik kijk er naar uit om vanuit mijn rol als secretaris de herkenbare positie van de TU/e als ecosysteem van hightech innovatie te verstevigen." Ze roemt bovendien de ontwikkelingen in Zuidoost Brabant. "In Eindhoven moet je zijn: een bruisend internationaal studentenleven en een plek waar wetenschappers en technologen samenwerken aan de oplossingen van de toekomst. Deze hotspot van creativiteit en onconventionele ideeën maken de TU/e tot een inspirerende werkomgeving voor mij." Terug.