UNETO-VNI

Voorzitter

Het bestuur van UNETO-VNI zal Titia Siertsema voordragen als opvolger van de huidige voorzitter. De Ledenraad van UNETO-VNI beslist op 26 juni aanstaande formeel over haar benoeming, waarna zij per 1 januari aanstaande aantreedt als nieuwe voorzitter.

Mevrouw Siertsema heeft een lange ervaring in zowel het bedrijfsleven als bij UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De afgelopen tien jaar was zij algemeen directeur van UNETO-VNI. Daarvoor bekleedde zij managementfuncties in de energiesector, onder meer als regiodirecteur bij Eneco. Daarnaast is zij bestuurslid van Start Foundation (maatschappelijk investeerder) en 2BA, een bedrijf dat uniforme artikelbestanden voor de installatiebranche exploiteert.

Thema' s als energiebesparing, duurzaamheid en zorgtechnologie staan voorop in de ontwikkeling van de sector. Terug.