Universitair Medisch Centrum Groningen

Lid Raad van Bestuur

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad van Toezicht van het UMCG hebben prof. dr. Marian Joëls met ingang van 1 september 2016 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het UMCG en decaan Medische Wetenschappen. Joëls is thans als hoogleraar neurowetenschappen en als directeur van het Brain Center Rudolf Magnus verbonden aan het UMC Utrecht.
 
Marian Joëls (Amsterdam, 1956) studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1984 en startte daarna een loopbaan als onderzoeker waarin zij in 1997 werd benoemd tot hoogleraar Zoölogie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 werd zij benoemd tot hoogleraar Neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en tot directeur van het onderzoeksinstituut Brain Center Rudolf Magnus van het UMC Utrecht. Daarnaast is zij o.a. sinds 2002 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) en vervulde zij meerdere functies op het gebied van neurowetenschappen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 
Joëls is een internationaal vooraanstaande wetenschapper, die in haar werk laboratorium en kliniek nauw met elkaar verbindt. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn zeer verheugd dat zij Marian Joëls in deze voor het UMCG en voor de Rijksuniversiteit Groningen zeer belangrijke functie hebben kunnen benoemen. Terug.