Universiteit Leiden

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Olga Zoutendijk treedt met ingang van 1 juli toe als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. Zij is benoemd door de minister van OCW, en volgt mevrouw Mirjam Sijmons op. Mevrouw Sijmons vertrekt na twee termijnen lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Mevrouw Zoutendijk zal binnen de Raad van Toezicht toetreden tot de auditcommissie. Zij is sinds 2015 lid van de Raad van Commissarissen bij  ABN Amro, waar zij sinds 2016 de positie van president-commissaris vervult. Mevrouw Zoutendijk studeerde International management (MA) en International business (BA) in de Verenigde Staten. Terug.