Universiteit Leiden

Vice-decanen Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft op 24 november jongstleden de heer Egbert Fortuin en mevrouw Mirjam de Baar benoemd als vice-decanen tevens portefeuillehouders onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
 
De heer Fortuin is sinds 1 mei 2015 als vice-decaan ad interim al lid van het faculteitsbestuur. Mevrouw De Baar start per 1 maart 2016. Mevrouw De Baar heeft een ruime ervaring als onderwijsbestuurder, onder andere als vice-decaan bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
De heer Fortuin blijft verantwoordelijk voor de bacheloropleidingen, mevrouw De Baar wordt verantwoordelijk voor de masteropleidingen. De dossiers die niet langs deze scheidslijn te verdelen zijn, worden nog verdeeld. Daarnaast zullen beiden onderwijs blijven geven, zodat zij ook de praktijkkant van hun beleid ervaren. Terug.